Pats !!..........Een steentje raakt uw voorruit...

Resultaat een sterretje of een grote barst!
 
15 % van de automobilisten blijft rondrijden met een beschadigde autoruit.
Dit is op den duur niet alleen een kostbare aangelegenheid maar het is ook gevaarlijk.

 *       Een sterretje of barstje kan door temperatuurverschillen, drempels of
         hobbels in de weg gemakkelijk doorscheuren. Reparatie is vaak niet meer
         mogelijk en de ruit zal moeten worden vervangen.

*       Een sterretje in uw voorruit kan zeer hinderlijk zijn. Zeker als het in uw
         gezichtsveld zit. Tevens kan het gevaar opleveren voor andere weggebruikers.

Een snelle reparatie voorkomt doorscheuren met alle gevolgen van dien en u kunt met een
gerust gevoel de weg op.